Samen bouwen aan een dynamische samenleving

SportaMundi is een sociale onderneming ten dienste van de non-profit sport sector. We verankeren digitale oplossingen en innovaties binnen het ecosysteem 'Sport, Onderwijs en Onderzoek'.

Wat we doen

Samenwerken, delen en innoveren staat bij SportaMundi centraal. Door duurzame oplossingen samen te ontwikkelen en te delen met non-profit organisaties binnen het ecosysteem Sport - Onderwijs - Onderzoek, kunnen we sprongen maken om de digitale kloof te dichten. We brengen sportwetenschappen in de praktijk via onze nauwe verbondenheid met UGent.