Samen Sterk(er)

SportaMundi en Hylyght zijn twee aparte organisaties, maar werken toch steeds meer als één team. Om ervoor te zorgen dat deze samenwerking zo gesmeerd mogelijk loopt, kwamen Bruno (SportaMundi) en Lode (Hylyght) op het idee om een traject te volgen dat inzicht geeft in ieders persoonlijke talenten en kwaliteiten, met als doel om elkaar zo beter te kunnen ondersteunen en begrijpen.

Enter project Samen Sterk! Bruno Smet van Positive Change en Soetkin Lootens, Masterstudente Human and Organizational Behavior aan Hogeschool Rotterdam, sloegen de handen ineen om SportaMundi en Hylyght te helpen groeien zonder groeipijn. Het traject is dus tweevoudig. Beide onderdelen worden hieronder kort samengevat.

Bruno Smet probeert met zijn coaching bedrijf Positive Change persoonlijke en natuurlijke krachten op te sporen, maar gaat tegelijk ook op zoek naar mogelijke valkuilen. Dat doet hij met behulp van de Me. Scan en We. Scan. Ook bij SportaMundi-Hylyght ging hij zo te werk. Aan de hand van een korte digitale test maakte Bruno een persoonlijke analyse (de Me. Scan), die in een aansluitend individueel gesprek uitgebreid werd getoond en verklaard. De inzichten uit de Me. Scan waren bij velen echt helemaal raak, en de valkuilen worden ondertussen al vakkundig ontweken.

Volgend op de Me. Scan kwam de We. Scan, waarmee de dynamieken binnen het team werden blootgelegd, en waarmee duidelijk werd wat ieders toegevoegde waarde is - of kan zijn. De verschillen in leiderschaps- en communicatiestijlen, en in rol- en taakuitvoering werden er ook besproken. Met de kennis uit de We. Scan kan het team elkaar nu beter ondersteunen, zodat iedereen zich verder kan ontwikkelen; samen als team maar ook elk apart als individu. Wat we onder andere onthouden aan de We. Scan is het inzicht dat we een warm team zijn waar iedereen begripvol en liefdevol met elkaar omgaat, en waar wederzijds respect en vertrouwen primeert. De perfecte basis om op verder te bouwen!

Net als Bruno Smet is ook Soetkin Lootens bezig met de samenwerking en groepsdynamiek tussen SportaMundi en Hylyght, maar ze gebruikt een andere aanpak. Soetkin volgt een Masteropleiding in Nederland rond de impact van verandering op medewerkers binnen een organisatie en zit nu in haar tweede jaar. Als deel van haar opleiding observeerde ze SportaMundi en Hylyght de afgelopen maanden vanop afstand maar ook van dichtbij, wat voor verschillende vaststellingen zorgde. Die bevindingen zet Soetkin nu om naar een actiekoers waarbij ze de twee teams zal coachen, zowel in team als individueel. Deze fase zal ook enkele maanden in beslag nemen, met haar thesis als slotstuk van het gehele traject.

Er staat de collega’s van SportaMundi en Hylyght dus nog heel wat te wachten, met als streefdoel om er samen sterk(er) uit te komen. Wordt zeker vervolgd!

Bruno Smet vat de We Scan samen

Het SportaMundi en Hylyght team luncht samen buiten

Groepsfoto van het SportaMundi en Hylyght team