Ons digitaal platform breidt steeds verder uit met nieuwe functionaliteiten en digitale producten. Zo ontwikkelden we in samenwerking met UGent een videofeedbackoplossing voor leraren-in-opleiding (LIO-studenten) en startende leraren.

Het UGent project wil de begeleiding van LIO-studenten en beginnende leraren optimaliseren door asynchrone videofeedbackpraktijken te ontwerpen en te implementeren aan de hand van een video-annotatietool.

De student kan een les opnemen en de video opladen op ons beveiligd videoplatform. Aan de hand van een ingebouwde feedbackmethodiek met vaste criteria, reflecteert de student over diens eigen lesgeefpraktijk door annotaties (= opmerkingen) toe te voegen op bepaalde punten in een video. Zo verkrijgt de student inzicht in wat al goed ging en waar er nog wat hulp nodig is. Studenten kunnen ook feedback en tips krijgen van medestudenten, collega's en/of begeleiders die ze kunnen gebruiken voor het optimaliseren van hun eigen lesgeefpraktijk. Niet beoordeling, maar coaching en begeleiding binnen een veilige omgeving staan hier centraal.

Het project zit in het academiejaar 2022-2023 in een pilootfase en wordt uitgetest in de lerarenopleidingen en begeleidingstrajecten van startende leraren van diverse partners uit de Associatie Universiteit Gent (AUGent). Na de evaluatieperiode zal er bekeken worden hoe deze toepassing breder kan worden ingezet. Het project Vitale Teach wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

Meer informatie over VITALE TEACH kan je vinden op: https://www.vitaleteach.be/over-ons