Bewegen kan je meten

Met SportaMundi hebben we een manier gevonden om de beweegvaardigheden van leerlingen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, bij te sturen en op te volgen. Aan de hand van leuke beweegvaardigheidstestjes wordt de beginsituatie van elke leerling opgesteld. O.b.v. het resultaat van de testjes kan elke leerling met aangepaste oefenstof evolueren op zijn/haar eigen niveau. Met een overzichtelijke kleurencode kan je in Ć©Ć©n oogopslag zien hoe de vaardigheden van de leerlingen zich verhouden.

Een digitaal platform voor basis- en secundaire scholen om de beweegvaardigheden (en later ook de gezonde en actieve levensstijl) van elke leerling te meten, op te volgen en te ontwikkelen o.b.v. recente inzichten uit de wetenschap.

Jongen voert knie push-ups uit samen met testbegeleider

Hoe meten?

We voorzien een aantal gestandaardiseerde, wetenschappelijk correcte testen die het niveau van de beweegvaardigheden accuraat weergeven. Dat zijn de volgende: staande vertesprong (K), curl-ups (K), zittend reiken (L), endurance shuttle run (U), shuttle run (S), zijwaarts springen (C), zijwaarts verplaatsen plankjes (C), oog-hand coƶrdinatie (C) en achterwaarts balanceren (E). De optie om zelf testen toe te voegen zal in de toekomst mogelijk zijn.

Na het afnemen van de testen kunnen gedifferentieerde oefeningen aangeboden worden om elke leerling uit te dagen op zijn/haar niveau. Door de testjes opnieuw uit te voeren, krijgen zowel de leerling als de leerkracht inzicht in de evolutie van de verschillende vaardigheden van de leerling.

Het platform komt volledig tot zijn recht wanneer het over meerdere jaren heen gebruikt wordt. Het geeft een beeld weer van de evolutie van de beweegvaardigheden van ieder kind in elke component.

Grafiek uit digitaal platform dat de evolutie weergeeft van een kind bij de test 'Zijwaarts verplaatsen plankjes'

Het afnemen van de KLUSCE-testen gebeurt a.d.h.v. wetenschappelijk gestandaardiseerd materiaal met specifieke afmetingen en gewichten. Gestandaardiseerd materiaal is belangrijk om tot volledige en correcte resultaten te komen. De resultaten van de testen worden berekend t.o.v. bepaalde normwaarden waarbij steeds hetzelfde materiaal gebruikt werd. Voor de pilootscholen die het platform in 2021-2022 zullen uittesten, voorzien we 1 materiaalset per provincie, uitleenbaar bij MOEV.

De set bestaat uit een BLOC-testpakket (materiaal voor achterwaarts balanceren, zijwaarts springen en verplaatsen, oog-hand coƶrdinatie) en een opvouwbare sit & reach (let op: nulpunt is 15 cm!) van BOSAN. De overige KLUSCE-testen kunnen met eigen materiaal afgenomen worden. BOSAN is onze partner in het verkrijgen van kwalitatief, duurzaam en gebruiksvriendelijk materiaal. Hoe we het materiaal in het schooljaar 2022-2023 zullen voorzien zal afhankelijk zijn van mogelijke subsidies of sponsoring. Het materiaal van BOSAN kan ook door scholen/gemeenten aangekocht worden.


Logo van BOSAN

BLOC testpakket

De scores kunnen tijdens het afnemen van een testje heel eenvoudig en snel ingegeven worden in een app. De resultaten zijn onmiddellijk beschikbaar op het digitaal platform. Voor elke leerling is een overzicht verkrijgbaar van zijn/haar scores per beweegvaardigheidstestje dat als rapport kan dienen voor de leerling. Zo kan hij/zij de eigen evolutie bekijken en evalueren. De LO-leerkracht kan alle resultaten van de beweegvaardigheden op het platform in detail bekijken en vergelijken.

In samenwerking met SAMapp en BVLO bieden we ook een videobibliotheek aan voor alle leerkrachten LO die onze digitale omgeving zullen gebruiken. Het wordt een groot gamma aan gedifferentieerde oefeningen omtrent Kracht, Lenigheid, Uithouding, Snelheid, Coƶrdinatie en Evenwicht (KLUSCE). Ook videoā€™s vanuit specifieke sporten zullen hierin opgenomen worden. Er gebeurt steeds een algemene kwaliteitscontrole door een team van experten.

Gif met demo van SportKompas app op een smartphone

Wat is het doel?

Het ultieme doel is het creƫren van een breedmotorische ontwikkeling van kinderen/jongeren op een kwaliteitsvolle manier zodat ze een fysiek actieve levensstijl ontwikkelen/behouden en zowel fysiek als mentaal sterk in het leven staan. Door de beweegvaardigheden van leerlingen goed te monitoren en hen hierin goed te begeleiden zijn ze sneller geneigd om zelf initiatief te nemen in een actiever leven.

Een bijkomend en belangrijk doel is de leerkracht LO een digitale omgeving te bieden om de beweegvaardigheden van zijn/haar leerlingen heel eenvoudig op te volgen doorheen de volledige schoolcarriĆØre. De individuele- en klasrapporten dragen hiertoe bij. Op die manier worden de beweegvaardigheden van de leerlingen ook gerichter bijgestuurd en verbeterd.

Screenshot van een individueel rapport dat KLUSCE-vaardigheden toont

Wat zijn de kwaliteiten van onze digitale omgeving?

  • UNIEK: Het is het enige volgsysteem voor het vak lichamelijke opvoeding/bewegingsopvoeding in Vlaanderen. Tabellen, lijsten, schemaā€™s in Excel, Word of in een ander programma worden overbodig. De individuele rapporten en de duidelijke klasoverzichten op het platform zijn alles wat je nodig hebt!

  • DIGITAAL: Het digitale aspect wordt steeds belangrijker. Papieren archieven zijn onoverzichtelijk en onpraktisch. Via deze digitale omgeving kunnen evoluties eenvoudig opgevolgd worden en is het snel, duidelijk en visueel aantrekkelijk voor zowel de leerkracht als de leerling.

  • HOGE LESKWALITEIT: Lessen worden beter opgebouwd door een gerichtere begeleiding van de leerlingen a.d.h.v. gedifferentieerde oefeningen rond de KLUSCE-componenten. De leerlingen worden individueel uitgedaagd op ieder niveau. Alles op het platform (testen, oefeningen, videoā€™s) heeft een wetenschappelijk correcte basis aangezien we een nauwe samenwerking kennen met UGent. Het platform biedt dus een betrouwbare houvast voor de leerkracht LO.

  • EVOLUTIE VAN ELK KIND: Door de gerichte differentiatie-oefeningen per vaardigheidscomponent maken de leerlingen een snellere en betere progressie. Door in te zetten op zelfevaluatie via de individuele rapporten blijven de leerlingen ook meer intrinsiek gemotiveerd. De LO-leerkracht kan de evolutie van elk kind opvolgen en sturen waar nodig is.

  • UITBREIDBAAR: De digitale omgeving wordt zodanig gebouwd zodat uitbreiding naar de bredere school- en leerlingcontext mogelijk is in het kader van gezondheid (Gezonde School) en pedagogische elementen.

Hoe ziet de toekomst eruit?

In het schooljaar 2021-2022 gingen een 30-tal scholen gratis aan de slag met het digitaal opvolgen van beweegvaardigheden van leerlingen in het basis- en secundair onderwijs. Deze pilootscholen maakten gebruik van verschillende features en gaven feedback en aanbevelingen zodat wij op de noden kunnen inspelen van de LO-leerkrachten in de praktijk.

In schooljaar 2022-2023 is het mogelijk om gebruik te maken van ons huidig platform aan een verlaagde kostprijs van 1 EUR/leerling (incl BTW). Vanaf schooljaar 2023-2024 zal de kostprijs verhoogd worden tot maximum 2,5 EUR/leerling/schooljaar (incl. BTW). We doen er alles aan om de kostprijs zo laag mogelijk te houden.

Screenshot van PowerBI waarin het beweegvaardigheidsniveau van een klas wordt getoond


Samen met verschillende partners waaronder Sport Vlaanderen, MOEV, BVLO, en de pedagogische begeleiders, stemmen we af om ons platform breder in te zetten naar een omgeving voor het stimuleren van een gezonde school. We zoeken dus naar manieren om niet enkel het beweegvaardigheidsniveau te onderzoeken maar ook het volledige beweegprofiel van de leerling. Hierover wordt grondig gebrainstormd. Vooruitgang op dit vlak kan je steeds volgen op deze pagina of via onze nieuwsbrief.


Indien je graag aan de slag gaat met 'Bewegen kan je meten', je meer informatie wil of indien je vragen hebt over de mogelijkheden van onze digitale omgeving, aarzel niet om een mailtje te sturen naar info@sportamundi.com. Wij helpen je met plezier verder!

Bewegingsdriehoek van Gezond Leven

Inspiratiesessie Bewegen kan je Meten

Collega Elise Van der Stichelen gaf samen met Prof. Dr. Matthieu Lenoir (UGent) een online inspiratiesessie bij MOEV over 'Bewegen kan je meten'. De webinar verduidelijkt hoe je de beweegvaardigheden van leerlingen kan meten en verbeteren op maat van elke leerling. De opname kan je hieronder (her-)bekijken. Veel kijk- en luisterplezier!