Diensten

Digitale deelplatformen

De middelen voor digitalisatie en innovatie in sport zijn beperkt. Nochtans hebben vele organisaties gemeenschappelijke noden en ambities. Dus waarom niet nauwer samenwerken aan schaalbare digitale oplossingen?

SportaMundi beheert o.a. een gedeeld digitaal platform voor het meten en opvolgen van beweegvaardigheden, dat gebruikt wordt voor SportKompas, LO-onderwijs en onderzoek.

SportKompas

Met SportKompas kunnen kinderen tussen 8 en 10 jaar ontdekken welke sport het best bij hen past. Via het digitaal platform van SportaMundi worden alle testresultaten van elk kind geregistreerd. Het ingebouwde SportKompas algoritme van UGent bepaalt de rangschikking van de sporten op basis van de testresultaten. Er wordt ook rekening gehouden met de beweegvoorkeuren van ieder kind.

Alle verzamelde gegevens van het SportKompas vormen interessante inzichten voor het sportbeleid binnen gemeenten of voor een specifieke regio. Statistieken en rapporteringen tonen onder andere de favoriete sporten, de meestvoorkomende barrières om aan sport te doen, de sportparticipatie, het motorisch quotiënt, etc.

Hetzelfde digitaal platform wordt ingezet als Beweegvolgsysteem voor scholen. LO-leerkrachten kunnen na het SportKompas met de testresulaten aan de slag in hun lessen LO.

Meer info op www.sportkompas.be

Drie meisjes kijken naar de SportKompas I LIKE app op een tablet

Bewegen kan je meten

Met ons digitaal platform kunnen de beweegvaardigheden en gezondheidsparameters van kinderen en jongeren in scholen opgevolgd worden, aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde testen en vragenlijsten die digitaal ter beschikking staan. Het platform bevat een bibliotheek van remediëringsoefeningen gelinkt aan de 'KLUSCE' beweegvaardigheden. LO-leerkrachten kunnen met het deelplatform dus de ontwikkeling van de leerlingen opvolgen en gedifferentieerd aan de slag gaan in de LO-les, gekoppeld aan de eindtermen.

Tijdens het schooljaar 2020-2021 gaan de eerste scholen hiermee al aan de slag. Vanaf september 2021 zal dit uitgebreid worden naar alle Vlaamse basis- en secundaire scholen.

Lees meer over hoe beweegvaardigheden gemeten en verbeterd kunnen worden in de LO-les.

Onderzoeksplatform

Het veilig capteren en beheren van betrouwbare datasets op lange termijn is voor elk onderzoek van cruciaal belang. Het SportaMundi digitaal platform biedt de mogelijkheid aan onderzoekers om vragenlijsten, testsets en benchmarks aan te maken en te beheren. De doelgroep kan op een beveiligde manier digitaal bevraagd of getest worden, waarbij alle data centraal worden geregistreerd per groep.

Alle gecapteerde data kunnen meteen vergeleken worden met eigen benchmarks. Een basisrapportering geeft een eerste beeld op de verzamelde data. Voor gedetailleerde analyses is er de mogelijkheid om alle ruwe data te exporteren. De intellectuele eigendom van de knowhow en datasets is afgeschermd en blijft binnen de onderzoeksgroep of universiteit.

Contacteer ons voor meer info over het onderzoeksplatform.

Gif met demo van SportaMundi's digitaal platform

Projecten

Heb je als sportfederatie of non-profit sportorganisatie ideeën of plannen voor digitalisatie of innovatie? Je worstelt nog met de aanpak, keuzes en met de beperkte beschikbare middelen?

Experten van SportaMundi kunnen je helpen om de stap te zetten naar een duurzame oplossing. We zijn onafhankelijk en begeleiden je van idee tot realisatie.

Ikwatersport.be is één van de projecten welke we hebben begeleid in samenwerking met Studio Dott en Hyperion. Lees hier meer over dit project.

Samenwerken of meer te weten komen over onze projectaanpak?

Logo's van SportUp, Wind en Watersport Vlaanderen en Gezond Sporten Vlaanderen

Shared services

Non-profit organisaties in de sportsector worstelen vaak met een gebrek aan specifieke expertises. Na de bouw van een digitale oplossing ontstaat de nood aan onderhoud, ondersteuning, digitale communicatie, contracting, automatisering, etc…

Via de SportaMundi Shared Services kunnen deze specifieke expertises bij non-profitorganisaties gedeeld worden of kan externe expertise op een meer kost-efficiënte manier ingezet worden, zoals:

IT-ondersteuning

Project management

Grafisch ontwerp

Administratie

Digitale communicatie

Helpcenter

Meer over onze shared services