Over SportaMundi

Over ons

We willen meer kinderen, jongeren en volwassenen aanzetten tot bewegen en sporten. Want sport en bewegen is een fundament voor een gezonde levensstijl. Meer en beter bewegen op jonge leeftijd draagt bij tot de fysieke, mentale en sociale gezondheid.

Samen sporten en bewegen is ook een sleutel tot integratie; iets wat je goed kan en graag doet geeft je meer zelfvertrouwen en verlaagt de drempel tot sociale integratie. We willen zo via sport en bewegen elk kind, elke jongere, elke volwassene kansen bieden zich te ontwikkelen.

Meisje laat zich zakken met een touw naast een klimmuur

We richten ons op non-profit organisaties binnen het ecosysteem Sport, Onderwijs en Onderzoek, en werken samen met bestaande organisaties die actief zijn op het terrein zodat we elke doelgroep kunnen bereiken. Door de combinatie van wetenschappelijke inzichten, innovaties en digitale technologie implementeren en verankeren we vernieuwende oplossingen binnen het ecosysteem op een duurzame manier.

Samenwerken, delen en innoveren staan hierin centraal. Door duurzame oplossingen samen te ontwikkelen en te delen kunnen we sprongen maken om de digitale kloof te dichten.

Positionering

SportaMundi positioneert zich als digitale dienstverlener in het ecosysteem Sport, Onderwijs en Onderzoek in Vlaanderen. We werken samen met en ondersteunen diverse gevestigde actoren om onze doelgroep te bereiken.

Mindmap voorstelling van alle actoren waar SportaMundi mee samenwerkt

Ontstaan

SportaMundi is opgericht in 2018 en is ontstaan vanuit de maatschappelijke werking binnen de Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen aan de UGent en Victoris. SportaMundi verkreeg in 2018 subsidies van de Vlaamse Overheid om het SportKompas te ontwikkelen en ter beschikking te stellen aan de kinderen in de Vlaamse basisscholen. Het ondernemerschap van Bruno D’Hulster en “SportTechie” Kristof De Mey zorgde voor het ontstaan en de verdere ontwikkeling van de vzw.

Meisje voert shuttle werpen test uit