Wat is 'Bewegen kan je meten'?

SportaMundi heeft een manier gevonden om de beweegvaardigheden van leerlingen op een wetenschappelijke manier in kaart te brengen, bij te sturen en op te volgen. Aan de hand van leuke beweegvaardigheidstestjes wordt de beginsituatie van elke leerling eerst opgesteld. Met de testresultaten kan elke leerling daarna met aangepaste oefenstof evolueren op zijn/haar eigen niveau. De overzichtelijke kleurencode zorgt ervoor dat je in één oogopslag ziet hoe de vaardigheden van de leerlingen zich verhouden.

'Bewegen kan je meten' is een tool die gebruikt kan worden door LO-leerkrachten in het basis- en secundair onderwijs. Alle individuele en groepsresultaten zijn zichtbaar in ons Digitaal Platform waar de leerkracht toegang tot heeft.

Het afnemen van de 9 beweegvaardigheidstestjes, die gebaseerd zijn op de KLUSCE-componenten, gebeurt met behulp van een app. De resultaten van elke test kunnen hierna eenvoudig ingegeven worden in de app en zijn onmiddellijk beschikbaar op het platform. Al het papierwerk en eindeloze exceldocumenten zijn dus verleden tijd! Wanneer de testjes meerdere keren afgenomen worden, is de evolutie van de beweegvaardigheden in detail zichtbaar in het platform, voor elke leerling. Het beweegvaardigheidsniveau kan dus doorheen de volledige schoolcarrière opgevolgd worden.

Het ultieme doel is het creëren van een breedmotorische ontwikkeling van kinderen/jongeren op een kwaliteitsvolle manier zodat ze een fysiek actieve levensstijl ontwikkelen en behouden, en zowel fysiek als mentaal sterk in het leven staan. Door de beweegvaardigheden van leerlingen goed te monitoren en hen hierin correct te begeleiden, zullen ze sneller geneigd zijn om zelf initiatief te nemen voor een actiever leven.

Een bijkomend en belangrijk doel is de leerkracht LO een digitale omgeving te bieden om de beweegvaardigheden van leerlingen heel eenvoudig op te volgen doorheen de volledige schoolcarrière. De individuele- en klasrapporten dragen hiertoe verder bij. Op die manier worden de beweegvaardigheden van de leerlingen uiteindelijk gerichter bijgestuurd en verbeterd.

Meer info over 'Bewegen kan je meten' vind je hier.

Hoe gaat het pilootproject in zijn werk?

Het doel van het pilootproject is om gedurende het schooljaar 2021-2022 feedback te verzamelen over de volledige werking van 'Bewegen kan je meten' bij de praktijkexperten: de LO-leerkrachten. We willen alle bevindingen, aanbevelingen en werkpunten capteren over de verschillende aspecten van 'Bewegen kan je meten': het Digitaal Platform, nieuwe features, de resultatenweergave, de app, de praktische uitwerking, het materiaal, de ontlening van het materiaal, de videobib, ... 27 scholen hebben zich opgegeven als pilootschool waaronder 11 basisscholen, 15 secundaire scholen en 1 hogeschool. Zij zullen elk bij minstens 1 klas de testjes afnemen, wat resulteert in ongeveer 8000 deelnemende kinderen. Naast de standaard beweegtesten bieden we ook een vragenlijst aan die peilt naar de motivatie van de leerlingen om al dan niet te sporten of bewegen. Ook dit wordt uitgetest door alle pilootscholen.

De communicatie met de scholen gebeurt via een Microsoft Teams groep. Via dit kanaal geven we updates over mogelijke toekomstige ontwikkelingen, sturen we reminders, vragen we feedback en zijn we heel snel bereikbaar voor alle scholen.

Tijdens dit schooljaar blijven we werken aan de verdere ontwikkeling van het Digitaal Platform. Kleine en grote aanpassingen voeren we door op aanvraag van de leerkrachten en in samenspraak met verschillende betrokken partijen. We cocreëren een platform op maat van de LO-leerkracht om zo op de (digitale) noden te kunnen inspelen.

We evalueren dit pilootproject tegen mei 2022. Indien die evaluatie een positieve uitkomst heeft, is het ons doel om in september 2022 een mooi geheel te kunnen aanbieden waarmee basis- en secundaire scholen in Vlaanderen het beweegprofiel van leerlingen kunnen opvolgen over de volledige schoolcarrière heen. We leggen het evaluatierapport voor aan de bevoegde instanties van het Onderwijs en aan het kabinet van de Vlaamse Minister van Onderwijs.

Wat brengt de verre toekomst?

Het project zal op termijn een andere naam krijgen aangezien 'Bewegen kan je meten' maar een deel van het project dekt. We willen ons platform breder inzetten naar een omgeving voor het stimuleren van een gezonde school. Daarvoor werken we samen met verschillende partners zoals Gezond Leven, MOEV, BVLO en de pedagogische begeleiders van de verschillende onderwijskoepels.

Heb je nog vragen over het pilootproject of onze digitale omgeving? Of heb je bedenkingen of tips voor ons? Aarzel niet om contact met ons op te nemen!