Bewegen kan je meten is een van SportaMundi’s recente projecten en heeft als doel het in kaart brengen, bijsturen en opvolgen van beweegvaardigheden bij leerlingen te vereenvoudigen voor de LO-leerkracht.

Met een wetenschappelijk gevalideerde reeks van 11 testjes wordt de beginsituatie in kaart gebracht van elke leerling. Deze testjes worden afgenomen met een webapp. De resultaten die ingegeven worden in de webapp worden automatisch opgeslagen en weergegeven in het digitaal platform dat ter beschikking staat voor de leerkracht/school. De leerkracht kan vervolgens in één oogopslag zien hoe de vaardigheden van de leerlingen zich verhouden, dankzij een overzichtelijke kleurencode.

Door aangepaste oefenstof (video’s van gedifferentieerde oefeningen in samenwerking met SAMapp) in het platform kan de leerkracht ervoor zorgen dat elke leerling op hun eigen niveau evolueert. Wanneer de testen nogmaals worden afgenomen bij dezelfde leerlingen, geeft het platform de evolutie van elke leerling weer in de vorm van een grafiek. Zo kan de evolutie van alle beweegvaardigheden van elke leerling bijgehouden worden gedurende de volledige schoolcarrière van 6-18 jaar.

Wat de wetenschappelijk gevalideerde testset bevat, welk materiaal daarvoor nodig is en hoe de app eruit ziet, kan je allemaal vinden op de Bewegen kan je meten pagina.

In GTI Beveren (secundair onderwijs) ging LO-leerkracht Nele aan de slag met het platform.

“Wij namen op onze school jaarlijks al testen af om de sportieve evolutie van de leerlingen te monitoren. We maakten hiervoor zelf een database in excel. Toen er een online platform ter beschikking kwam, hebben we als school niet getwijfeld om ons hiervoor in te schrijven en dit meteen uit te testen. Aan de hand van de resultaten kunnen we de leerlingen voor bepaalde onderwerpen ook beter per niveau indelen wat ervoor zorgt dat elke leerling binnen zijn eigen niveau uitgedaagd wordt.”

Naast de beweegtesten is ook een vragenlijst beschikbaar die peilt naar de motivatie van de leerlingen om al dan niet te sporten/bewegen. Ook is er een enquête die peilt naar de beweegvoorkeuren van de leerlingen. We zoeken dus manieren om niet enkel het beweegvaardigheidsniveau te onderzoeken maar ook het volledige beweegprofiel van de leerling.


een leerling voert staande vertesprong uit, een andere leerling staat op balance beam


In september 2021 ging het pilootjaar van Bewegen kan je meten van start. Daarover schreven we al in een blogpost. Nu het schooljaar ten einde loopt, is het tijd voor een evaluatie van de afgelopen maanden. Elise vat het pilootproject samen.

Hoe verliep het pilootjaar van ‘Bewegen kan je meten’?

In het schooljaar 2021-2022 hebben 32 scholen zich ingeschreven voor het project, waarvan 13 basisscholen, 18 secundaire scholen en 1 hogeschool verspreid over Vlaanderen. Er was heel veel enthousiasme nadat we een MOEV inspiratiesessie) hielden in juni 2021. Vanaf september 2021 hebben we ons platform ter beschikking gesteld voor basis-, secundair onderwijs én hoger onderwijs. Het platform laat dit toe en we willen zoveel mogelijk feedback verzamelen zodat ons project en het platform steeds een betere fit wordt voor de LO-leerkracht.

Sportleerkracht Tim van de Vrije Basisschool Heilig-Hart Jette was een van de eerste scholen in Vlaanderen die deelnamen aan SportKompas. Zij waren overtuigd van het belang van een goede sportoriëntatie bij jonge kinderen en het informeren van hun ouders hierover.

“'Bewegen kan je meten' is volgens ons een volgende stap in het correct begeleiden van leerlingen op het gebied van bewegingsonderwijs. Enerzijds kan je uit de resultaten van deze testen afleiden voor welke sporten of vaardigheden ze in de wieg gelegd zijn. Anderzijds denken we dat het een ideaal instrument is om te kijken op welke vaardigheden leerlingen minder goed scoren. Voor deze vaardigheden wordt het dan onze uitdaging om remediëringsoefeningen aan te bieden en de leerlingen op die manier te helpen hun beweegvaardigheden te verbeteren op hun niveau.”
— Sportleerkracht Tim

Ondertussen hebben al 5547 leerlingen een of meerdere testen afgelegd. Leerkrachten hebben zelf de keuze hoeveel van de 11 testen worden afgenomen bij de leerlingen. Dit kan afhankelijk zijn van het curriculum, van de tijd of de periode in het schooljaar... Het platform is daarin heel flexibel. Van zodra 1 of meerdere testresultaten zijn opgeslagen, kan een individueel rapport per **leerling gegenereerd worden in het platform. Op dit moment geeft dit rapport de resultaten van de testen weer en wordt gekeken naar hoe het gesteld is met de beweegvaardigheden ten opzichte van de normwaarden** van leerlingen van dezelfde leeftijdscategorie.

Tijdens dit schooljaar houden we nauw contact met de LO-leerkrachten via een nieuw Teams kanaal. Persoonlijke begeleiding houden we hoog in het vaandel, daarom zijn er verschillende online introductiesessies geweest om de leerkrachten wegwijs te maken in het platform en de werking ervan te verduidelijken. We organiseerden in deze laatste maanden van het schooljaar ook nog enkele feedbacksessies. Zo kunnen we ons voorbereiden op het nieuwe schooljaar waarin het ‘Bewegen kan je meten’ platform beschikbaar gesteld wordt voor nieuwe scholen.


een leerling voert zijwaarts springen uit, een andere leerling zijwaarts verplaatsen plankjes


Wat zijn de belangrijkste lessen die we al hebben geleerd?

We hebben in de laatste maanden al een aantal belangrijke inzichten verworven door te luisteren naar de feedback van de LO-leerkrachten die aan de slag gingen met ons project. Hieronder enkele van de belangrijkste bevindingen/aandachtspunten:

  • Focus op persoonlijke evolutie van leerling: vergelijking met zichzelf over de tijd heen
  • Breed evalueren: gezondheidsfactoren, attitude... ook betrekken
  • Het rapport moet visueel, begrijpelijk en motiverend voor de leerling zijn
  • Meer kadering bieden binnen het platform: meer info over de relevantie van bepaalde testen en over de schommeling van resultaten, bewegingsnorm en -driehoek betrekken, verduidelijking bij de normwaarden
  • Een schoolrapport met data over de status van de beweegvaardigheden van alle leerlingen binnen een school of per graad of jaar

We gaan hier grondig mee aan de slag en hopen om al enkele aanpassingen te kunnen doen voor de start van het nieuwe schooljaar.

We proberen ook the bigger picture scherp te krijgen rond het begeleiden van leerlingen op school, om betere bewegers en met gevolg gezondere leerlingen te krijgen. Dat doen we door in overleg te gaan met verschillende belangrijke partijen binnen de sport- en onderwijssector zoals BVLO, Gezond Leven, MOEV, UGent, de verschillende onderwijskoepels en Sport Vlaanderen. We gaan ook luisteren bij onze noorderburen in Nederland hoe zij dit aanpakken. We zoeken actief naar de belangrijkste noden die moeten ingevuld worden voor de LO-leerkracht in Vlaanderen en proberen die in te vullen in samenwerking met al deze organisaties.


een leerling voert zijwaarts verplaatsen plankjes uit, een andere leerling doet curl-ups


Hoe zal het project eruit zien volgend schooljaar, na het pilootjaar?

In september 2022 proberen we al een verbeterde versie van ons project en digitaal platform uit te brengen op basis van alle verzamelde feedback. De scholen van het pilootjaar konden dit schooljaar gratis deelnemen aan het project omdat we van hen het engagement verwachtten om een nauwe samenwerking met ons aan te gaan. De meeste van deze pilootscholen hebben zich dan ook geëngageerd om komend schooljaar verder te werken met ‘Bewegen kan je meten’.

Ook VBS Heilig-Hart Jette blijft gebruik maken van het platform.

"We zijn ervan overtuigd dat ‘Bewegen kan je meten’ een heel waardevol instrument is dat ons sportbeleid op school een meerwaarde kan geven, zeker wanneer de evolutie van de leerlingen beschikbaar is na enkele schooljaren. We hebben op school nieuwe LO-rapporten en één van de volgende uitdagingen is de resultaten van ‘Bewegen kan je meten’ te integreren in dit rapport.”
— Sportleerkracht Tim

Vanaf september 2022 kunnen de pilootscholen het platform verder blijven gebruiken tegen een verlaagd tarief van 1 euro per leerling per schooljaar. Het schooljaar 2022-2023 wordt een verlengd pilootjaar zodat de leerkrachten het platform uitvoerig kunnen uitproberen binnen de werking van hun school.

Voor bredere ondersteuning en begeleiding van een groter aantal scholen, voor het onderhouden van het huidige platform en het ontwikkelen van nieuwe features hebben we nood aan extra middelen. Daarom kunnen we geen extra scholen toelaten voor het komende schooljaar. We zijn intensief aan het werk om het Bewegen kan je meten project te integreren in het Vlaams school- en beweegbeleid.

De droom is om het digitaal platform samen met onze partners breder in te zetten, naar een omgeving voor het stimuleren van een gezonde school. Dit project moet een plaatsje krijgen binnen een groter verhaal met verschillende bestaande producten en diensten die aangeboden worden door onze partners en onszelf (zoals SportKompas). Dat is leuke toekomstmuziek om naar te luisteren. 😉

*Je kan dit artikel ook spotten in het BVLO magazine!