In deze blog staat een shared service van SportaMundi centraal. Naast het delen van een digitaal platform, stelt SportaMundi namelijk ook andere diensten beschikbaar: van IT-ondersteuning tot project management, van digitale communicatie tot grafische vormgeving.

Over welke dienst gaat het?

SportaMundi bouwde een website voor GRAY. Een externe partij leverde het ontwerp van de website aan, waarna SportaMundi ermee aan de slag kon. Het design werd nauwkeurig nagemaakt en tot leven geroepen op www.gray.be.

Waarom GRAY?

Aangezien we met SportaMundi een maatschappelijke impact willen maken op de gezondheid van de bevolking, staan we helemaal achter GRAY en haar missie. Het was dus een vanzelfsprekende keuze om onze diensten te delen met dit initiatief.

Wat is GRAY?

Daar kan niemand beter op antwoorden dan Sanne Stegen, coördinator en aanspreekpunt voor GRAY. Zelf vat Sanne GRAY samen als volgt:

“GRAY staat voor Ghent University Research for Aging Young en bundelt de expertise rond het boosten van gezond verouderen vanuit zeer uiteenlopende domeinen aan de Universiteit Gent. Zo bundelt dit interdisciplinair onderzoeksconsortium de expertise over de biologie van veroudering, gezondheidsbevordering, gezond gedrag (bewegen, voeding, mentaal welzijn en cognitief gedrag), geriatrie, omgevingen die aanzetten tot gezond verouderen en het gebruik van adaptieve technologieën binnen het domein van ouder worden.”

De belangrijkste doelstelling is maatschappelijke valorisatie van onderzoek, zegt ze verder. “Maar dat is natuurlijk heel breed. Op dit moment focussen we op interdisciplinariteit en samenwerken met partners en organisaties buiten onze universiteit. Complexe maatschappelijke vraagstukken oplossen (omtrent een verouderende bevolking) vergt immers inzichten vanuit verschillende domeinen. We proberen dus de brug te slaan tussen wetenschap en maatschappij.”

Een waardevol initiatief dus, waar we graag aan bijdragen. Ben je zelf ook geboeid door alle facetten van Gezond Verouderen? Snuister gerust eens op hun website (gray.be), of volg ze op Twitter (@GrayUgent)!

Ben je 65-plus? GRAY zoekt geregeld proefpersonen om mee te draaien in één van hun onderzoeken over Gezond Verouderen!