WWSV zet innovatiebudget in voor een nieuw digitaal platform

Logo Ikwatersport

Vlaamse sportfederaties staan voor de uitdaging om hun clubs nog meer te ondersteunen bij het aantrekken van nieuwe leden, en die leden ook langer te behouden. Digitalisering en innovatie bieden kansen om dat op een creatieve en toegankelijke manier aan te pakken. Wind & Watersport Vlaanderen startte een project in samenwerking met SportaMundi, Studio Dott en Hyperion om via een digitaal platform meer mensen over de streep te trekken om aan een activiteit deel te nemen.

De inzet van moderne software en technologie vergt een doordachte aanpak. Jammer genoeg zijn de middelen schaars en de tijd, kennis en ervaring van het personeel vaak te beperkt om dergelijke complexe projecten in goede banen te leiden. Bovendien hebben veel (kleinere) federaties nog een weg af te leggen in het vernieuwen van hun huidige IT-systemen (e-mail, website, servers) en toepassingen (ledenadministratie, beheer van evenementen, kalenders …).

In 2018-2019 zette Wind & Watersport Vlaanderen (WWSV) een innovatiebudget in om een concept uit te werken voor een nieuw digitaal platform. Het project moet mensen goesting doen krijgen om aan een initiatie, sportkamp, evenement of uitdaging deel te nemen. Een laagdrempelig, duidelijk en aantrekkelijk aanbod zal meer mensen over de streep trekken om aan een activiteit deel te nemen. Via het portaal wil WWSV iedereen begeleiden naar het water, op het water en na het water.

WWSV wil met het digitaal platform ook haar administratie vernieuwen en vereenvoudigen. WWSV en de clubs kunnen inschrijvingen, ledenadministratie en kostenopvolging via die digitale weg veel efficiënter opvolgen. Zo kunnen medewerkers meer tijd besteden aan hun kerntaken.

Sinds 4 mei 2020 is het digitaal platform voor WWSV operationeel op www.ikwatersport.be en wordt steeds verder uitgebreid.

Mogelijkheden en functionaliteiten

Het digitaal platform biedt heel wat mogelijkheden:

 • Beheren van evenementen
  • kalender van initiaties, sportkampen, wedstrijden, bijscholingen en evenementen door federatie en clubs
  • beheer van inschrijvingen voor deze activiteiten door federatie én clubs
  • online betalingen via Mollie
 • Zoeken van een club
  • overzicht van clubs per locatie of per sporttak
  • informatie over clubs
 • Aanmaken van groepen door federatie, clubs of individuele sporters
 • Lanceren van uitdagingen
  • overzicht en beheer van uitdagingen door federatie
  • klassementen bij uitdagingen
 • Delen van evenementen, uitdagingen, clubs of groepen via sociale media Het platform blijft evolueren, in een tweede fase worden extra functionaliteiten toegevoegd:
 • overzicht en beheer van uitdagingen door clubs
 • uitbreiden van groepen naar communities
 • koppeling met software van clubs en ledenadministratie
 • …

WWSV heeft de (grote) initiële investering van dit digitaal platform gedragen via een project binnen de beleidsfocus innovatie van Sport Vlaanderen. Geïnteresseerde federaties kunnen, mits een kleinere investering, de uitgewerkte structuren hergebruiken en specifieke elementen toevoegen of aanpassen aan hun situatie. Bovendien kunnen federaties samen nieuwe gemeenschappelijke functionaliteiten uitwerken.

Tommy Maenhaut (WWSV): "We hebben positieve ervaringen met het concept binnen campagnes zoals De Watersportdag en integraties zoals op www.dekust.be. Naar aanleiding van deze initiatieven zochten ook andere federaties toenadering om de inschrijvingen voor activiteiten centraal op één platform te beheren. Het effect op de onderlinge samenwerking en de (water)sportparticipatie was zeer positief. Wij zien dan ook heel wat voordelen om dit concept open te trekken naar andere sporten. Zo kunnen federaties en clubs hun activiteiten en inschrijvingen centraal beheren binnen een uniforme omgeving."

Tijdens de ontwikkeling van het platform was er aandacht voor degelijk databeheer. Dat heeft enkele interessante voordelen:

 • kwalitatieve data voor beleidsondersteuning
 • inzichten in de activiteitsgraad van leden, niet-leden, doelgroepen
 • inzichten in de effecten van acties van de federatie
 • inzichten in de profielen van sporters aan de hand van hun activiteiten
 • interessante data waar clubs zelf mee aan de slag kunnen
 • uitwerken van aanbod voor toekomstige sporters
 • afstemmen van aanbod op de vraag (bezettingsgraad acties clubs)
 • verfijnen van communicatiekanalen op maat van interesses De voordelen voor federaties om in te stappen in het platform:
 • geen grote initiële investering in een nieuw digitaal platform
 • de lay-out en inhoud is aan te passen aan jouw federatie
 • de fundamenten zijn gelegd om innovatieacties te integreren (bijvoorbeeld koppeling met wearables)
 • gedeelde kosten voor onderhoud en nieuwe ontwikkelingen met andere federaties en clubs
 • centraal contractbeheer met externe partijen met onderhandeling van gunstige tarieven

Ikwatersport.be is een ontwikkeling van Wind en Watersport Vlaanderen met de steun van Sport Vlaanderen.

WWSV deed beroep op de expertise van Hyperion, Inspire Sports, Studio Dott en SportaMundi voor het ontwerpen en het ontwikkelen van het platform.